Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Những trò thay trắng đổi đen của Trần Đại Quang


(Blog Anh Ba Tào LaoHình ảnh Trần Đại Quang: Thay trắng đổi đen) - Anh Ba xin gửi đến mọi người những hình ảnh ngộ nghĩnh về Những trò thay trắng đổi đen của Anh Ba Tào Lao đối với hình ảnh đen trắng của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang
Thượng tướng Trần Đại Quang kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại Phú Thọ
Thượng tướng Trần Đại Quang kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại Phú Thọ
Bộ trưởng Trần Đại Quang
Bộ trưởng Trần Đại Quang
Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Liên bang Thụy Sỹ
Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Liên bang Thụy Sỹ
Thượng tướng Trần Đại Quang dự Bế mạc Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4
Thượng tướng Trần Đại Quang dự Bế mạc Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4
Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm và làm việc với Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế
Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm và làm việc với Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế
Thượng tướng Trần Đại Quang làm việc với Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND
Thượng tướng Trần Đại Quang làm việc với Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND
Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp khách
Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp khách
Thượng tướng Trần Đại Quang thăm, kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Hà Tĩnh
Thượng tướng Trần Đại Quang thăm, kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Hà Tĩnh
Bộ trưởng Trần Đại Quang
Bộ trưởng Trần Đại Quang
Bộ trưởng Trần Đại Quang
Bộ trưởng Trần Đại Quang
Thượng tướng Trần Đại Quang dự Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp sử học Việt Nam”
Thượng tướng Trần Đại Quang dự Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp sử học Việt Nam”
Thượng tướng Trần Đại Quang sang thăm chính thức Singapore
Thượng tướng Trần Đại Quang sang thăm chính thức Singapore
Thượng tướng Trần Đại Quang dự hội nghị quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng khóa XI
Thượng tướng Trần Đại Quang dự hội nghị quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng khóa XI
Thượng tướng Trần Đại Quang kiểm tra công tác tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa
Thượng tướng Trần Đại Quang kiểm tra công tác tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa
Thượng tướng Trần Đại Quang: Xây dựng cơ chế đặc thù thu hút đầu tư vào Tây Nguyên
Thượng tướng Trần Đại Quang: Xây dựng cơ chế đặc thù thu hút đầu tư vào Tây Nguyên