Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Đoàn kết ủng hộ TT Nguyễn Tấn Dũng kiểu gì cũng thành công


Sáng 22-10-2012 kỳ họp thứ III Quốc hội khóa XIII khai mạc, thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thay mặt chính phủ trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013. Kết thúc phiên khai mạc chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước về nhận định đánh giá của chính phủ trong thời gian qua.

PV – Thưa Đại tướng, đại tướng đánh giá như thế nào về báo cáo của chính phủ do thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa trình bày trước Quốc hội?

Đại tướng Nguyễn Quyết: Tôi đánh giá cao báo cáo kết quả của chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 mà thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày. Có thế nói rằng thành tựu mà chúng ta đã đạt được như vậy là do nỗ lực hết mình của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó có vai trò lãnh đạo của tập thể BCH TƯ Đảng, Bộ Chính trị và đặc biệt là sự cố gắng rất lớn về điều hành của Thủ tướng Chính phủ.

Đại tướng Nguyễn Quyết
Đại tướng Nguyễn Quyết

Như chúng ta đã biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay biến động rất phức tạp, thương mại sụt giảm tăng, trưởng toàn cầu thấp có tác động tiêu cực và ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước ta, đồng thời ở trong nước phải đối phó với thiên tai dịch bệnh, các âm mưu thủ đoạn gây mất ổn định chính trị xã hội và đe dọa chủ quyền quốc gia…, nhưng Chính phủ vẫn quyết liệt điều hành, kiên trì mục tiêu kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ chặt chẽ, kinh tế vĩ mô có những tiến bộ hơn ở số lĩnh vực quan trọng của đất nước... Đây là một thắng lợi vô cùng to lớn cần phải phát huy.

PV – Thưa Đại tướng, việc thủ tướng Chính phủ công khai nhận khuyết điểm trước Đảng, Quốc hội và toàn thể nhân dân về tất cả những yếu kém của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý điều hành trong thời gian qua, Đại tướng nhận xét vấn đề này như thế nào?

Đại tướng Nguyễn Quyết: Trước hết tôi hoan nghênh Ban cán sự Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, với trọng trách là Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị của người đứng đầu Chính phủ, công khai nhận lỗi trước Quốc dân đồng bào, việc đăng đàn của Thủ tướng Chính phủ nói riêng và BCH TƯ, Bộ Chính trị nói chung đã thể hiện một cách rất nghiêm túc. Đây là một điều tốt lành của Đảng ta. Làm như vậy chính là thủ tướng đã nắm rõ tinh thần của Bác Hồ về công tác phê bình và tự phê bình, vừa rồi tất cả các đồng chí trong Trung ương và Bộ chính Trị cũng làm như thế. Đây là cách làm rất hay, làm như vậy là nhằm mục đích để đưa cách mạng tiến lên, nhưng chúng ta phải kiên quyết không bị dao động. Sự nghiệp cách mạng cần có sự đổi mới, cách mạng luôn phải đấu tranh, cũng có lúc thiếu sót nhưng biết sửa chữa theo tinh thần Hồ Chí Minh là phê bình và tự phê bình phải cảnh giác và vững vàng. Trong những lúc khó khăn càng phải giữ nguyên tắc tập thể lãnh đạo và chống tất cả các xu hướng lệch lạc cá nhân.

Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa rồi cái hay nhất, tốt nhất là Thủ tướng đã thẳng thắn thành thật tự phê bình khuyết điểm, công khai nhận lỗi trước Đảng, Quốc hội và toàn thể nhân dân, đây là tính đẹp nhất của người đứng đầu Chính phủ.

PV – Thưa Đại tướng: Chính phủ phải làm gì để đẩy mạnh hơn nữa cho việc phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo?

Đại tướng Nguyễn Quyết: Muốn thực hiện tốt được mục tiêu kế hoạch mà Chính phủ đã đề ra, trước hết là mỗi cán bộ Đảng viên, mỗi người dân chúng ta cùng nhau đoàn kết ủng hộ chủ trương đúng đắn của Đảng theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XI; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và kết luận của Hội nghị trung ương 6 khóa XI. Tất cả mọi người phải chung sức, chung lòng cùng với Thủ tướng thì mới hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có thể nói vai trò của Thủ tướng hiện nay là rất nặng nề, từ việc nhỏ đến việc lớn đều do Chính phủ trực tiếp điều hành. Nếu chúng ta đoàn kết ổn định ủng hộ Thủ tướng thì nhất định việc gì cũng thành công

PV: Xin cảm ơn Đại tướng!

(Theo Cựu chiến binh)

0 Comments:

Đăng nhận xét