Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

Dư luận bức xúc về tình hình tham nhũng

Sáng 7-3, hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết TƯ 3 (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí” khai mạc tại Hà Nội.

Dư luận bức xúc về tình hình tham nhũng


Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN) nhấn mạnh: “Tình hình tham nhũng và hiệu quả cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay vẫn là vấn đề được dư luận xã hội rất quan tâm và bức xúc. Trong những năm tới, nếu công tác PCTN không có chuyển biến thật sự thì tình hình chính trị, kinh tế, xã hội... sẽ rất phức tạp”.

Báo cáo tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng công tác PCTN trong 5 năm qua đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, đã đạt được những kết quả quan trọng. Trên một số lĩnh vực, tham nhũng đã từng bước được kiềm chế. Hiện nay, công tác PCTN được quan tâm hơn và có những bước tiến quan trọng so với thời kỳ trước khi có nghị quyết trung ương 3 và Luật PCTN.

Tuy nhiên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, báo cáo cho rằng có thể khẳng định công tác PCTN nói chung và việc thực hiện nghị quyết trung ương 3 nói riêng trong nhiệm kỳ vừa qua chưa đạt yêu cầu và chưa đạt được mục tiêu “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí...” như nghị quyết đề ra.

Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Một số lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tham nhũng cao và diễn biến phức tạp: quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài nguyên khoáng sản; quản lý vốn, tài sản nhà nước trong các doanh nghiệp, tín dụng, ngân hàng...

Trong số các hạn chế có việc công tác hoàn thiện thể chế về PCTN chưa đáp ứng yêu cầu, một số quy định mới được ban hành đã bộc lộ sự bất hợp lý hoặc thiếu tính khả thi trong quá trình thực hiện nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung (về kê khai tài sản, chuyển đổi vị trí công tác, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, việc tặng quà và nộp lại quà tặng...).

Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, trong 5 năm qua có 451 cán bộ, công chức nộp lại quà tặng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, với tổng giá trị trên 1.798 triệu đồng.

Việc thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tuy có tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Tình trạng lạm dụng quy định về bí mật nhà nước để không công khai những nội dung không thuộc phạm vi bí mật nhà nước còn khá phổ biến. Quyền tiếp cận thông tin của người dân chưa được bảo đảm. Cả nước có 23.522 tổ chức, cơ quan, đơn vị được kiểm tra về công khai, minh bạch, phát hiện 1.704 cơ quan, đơn vị có sai phạm.

Hội nghị tiếp tục diễn ra trong chiều nay (7-3). Sau khi các đại biểu thảo luận, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN) sẽ có các bài phát biểu quan trọng.

V.V.THÀNH

0 Comments:

Đăng nhận xét